We doen het samen

Project rond het kookboek dat wordt ingezet als onderdeel van de communicatiestrategie voor het merk Food Valley. Inclusief opstellen van de briefing, brainstormsessie en presentatieboekje.

Kook en kijk | Food Valley


Opdracht

Ontwikkel een concept voor het kookboek dat wordt ingezet als onderdeel van de communicatiestrategie voor het merk Food Valley.

Aanpak hemink&ko

Rol: projectmanagement van kop tot staart, aansturen projectteam

Activiteiten

  • opstellen briefing inclusief uitgangspunten, randvoorwaarden en budget
  • organiseren brainstormsessie
  • ontwikkelen diverse conceptrichtingen
  • vaststellen criteria voor selectie
  • keuze concept
  • opstellen begroting en tijdpad voor implementatie concept

Resultaat

Een briefing waarin uitgangspunten, randvoorwaarden en (indicatief) budget is vastgelegd | een presentatieboekje waarin 4 conceptrichtingen zijn uitgewerkt en beschreven | project is na de keuze van het concept stopgezet vanwege beperkte menskracht en beperkt budget bij opdrachtgever


Terug naar het overzicht